Cardinal Theme

کارگاه جوشکاری ، ورقکاری و ابزارسازی مهندسی مکانیک

کارگاه جوشکاری ، ورقکاری و ابزارسازی

کارگاه جوشکاری ، ورقکاری و ابزارسازی واقع در طبقات منفی ساختمان جدید دانشگاه علم و فرهنگ ، امکانات و تجهیزات متعددی را از نیمسال اول تحصیلی 1395 در اختیار دانشجویان مهندسی مکانیک دانشگاه علم و فرهنگ قرار داده است


اداره ی این کارگاه و همچنین آموزش و هدایت دانشجویان مکانیک ، توسط استاد توانمند و زبده ، جناب آقای محمد اوجی صورت گرفته است .

رهنمودها و تلاشهای بی دریغ ایشان در این خصوص موجب توانمندی و کارآموزی دانشجویان مکانیک در زمینه های متعدد ا
ز جمله انواع جوشکاری ، ورقکاری ، ساخت جعبه ابزار ، سوهان کاری و ... شده است .

جعبه ابزارهای ساخته شده توسط دانشجویان :

بخش جوشکاری کارگاه 

سایر امکانات و تجهیزات این کارگاه

دستگاه گیوتین ورق

دستگاه خم کن ورق

دستگاه جوش نقطه ای به همراه سایر امکانات