Cardinal Theme

اعضای انجمن علمی مکانیک

بسمه تعالی

*معرفی انجمن علمی مکانیک*

انجمن های علمی از بدو تأسیس خود با هدف ایجاد مرکزی برای پرورش و تقویت استعداد های علمی و اجرای برنامه های تکمیلی همسو با آموزش های دانشگاه تشکیل شده اند. انجمن ها تشکلاتی دانشجویی هستند که تماما تحت نظارت خود دانشجویان هدایت می شوند و فعالیت می کنند. انجمن های علمی امکان کسب تجربه در ارتباط با محیط های صنعتی و دیگر دانشگاه را برای دانشجویان از طریق فعالیت های دانشجویی اعم از مسابقات، بازدید ها، همایش ها و … فراهم می کند.


فعالیت های انجمن های علمی به طور معمول عبارتند از: برگزاری کنفرانس ها، ایجاد میزگرد های علمی، برگزاری دوره های تخصصی رشته و چاپ و نشر مجلات علمی در رشته مربوطه. انجمن های علمی از اهمیت کلیدی در جامعه شناسی علمی برخوردارند و شکل گیری آنها در رشد و توسعه رشته های جدید و رشته های حرفه ای مربوطه کمک شایانی می کنند.


انجمن علمی ضمن آن که امکانی است برای تعمیق و ترویج علم در فضای دانشگاه، فرصتی برای پیاده سازی
آموخته ها و مشاهده نتایج آن در عمل نیز هست. بنابراین دور از انتظار نخواهد بود که دانشجوی فعال در
انجمنهای علمی را فردی بدانیم که به مراتب نسبت به همکلاسیهای خود توانمندتر و باتجربه تر است.


توانمندیهایی از جمله:
 مهارت کارِ گروهی
 مهارت تبدیل ایده به عمل
 مهارت ارتباط
 مهارت مدیریت و اجرا
 مهارت تامین هزینه های مالی
 مهارت هم اندیشی، آزاداندیشی و تفکر انتقادی


چنین توانمندیها و مهارتهایی است که خروجی دانشگاهها را در عمل شایسته تر و توانمندتر میسازد. همچنین رزومه انجمن علمی مکانیک در ذیل تقدیم میگردد.

دریافت رزومه انجمن علمی مکانیک

بروشور انجمن علمی مکانیک دانشگاه علم و فرهنگ