دانشکده فنی و مهندسی

پذیرش دانشجو در کارشناسی ارشد مکانیک

دانشکده مهندسی مکانیک

ثبت نام دوره کارشناسی ارشد گروه مکانیک در گرایش طراحی کاربردی

با توجه به وابستگی دانشگاه علم و فرهنگ به جهاد دانشگاهی، بهره گیری از ظرفیت واحد های فنی و مهندسی و آزمایشگاهها و پژوهشکده و پروژه های جهاد دانشگاهی و توجه ویژه به کاربردی بودن مطالب آموزشی و استفاده از اساتید مجرب و کار آزموده وجه تمایز این گروه نسبت به گروه های مشابه است. همچنین راه اندازی تحصیلات تکمیلی متناسب با رشته نیز از اهم برنامه های گروه می باشد. این مهم در مهرماه سال 1399 به تصویب وزارت علوم رسید و گروه مهندسی مکانیک دانشگاه علم و فرهنگ در دوره کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک با گرایش طراحی کاربردی اقدام به جذب واجدین شرایط میکند. واجدین شرایط جهت ثبت نام به دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش مراجعه فرمایند.