Cardinal Theme

دانشکده مهندسی مکانیک

معرفی گروه مهندسی مکانیک

دانشکده فنی و مهندسی

معرفی و تاریخچه گروه

  گروه مهندسی مکانیک دانشگاه علم و فرهنگ فعالیت خود را از مهر 1394 با اخذ مجوز کارشناسی مهندسی مکانیک و جذب 60 دانشجو  درمقطع کارشناسی آغاز نمود .  این گروه با توجه به زمينه های تخصصی خود، گرایش های تخصصی مکانیک جامدات، حرارت و سيالات و ساخت و تولید را ارائه می نمايد .دانشجويان از نيمسال ششم تحصيل، يکی از زمینه های تخصصی را به عنوان گرايش خويش انتخاب نموده و مطابق با برنامه پيشنهادی واحدهای لازم را اخذ می نمایند. در پايان تحصيلات، دانشجو منحصرا در رشته مهندسی مکانيک بدون قيد کردن گرايش و زمینه انتخابی فارغ التحصيل خواهد شد.

با توجه به وابستگی دانشگاه به جهاد دانشگاهی، بهره گیری از ظرفیت واحد های فنی و مهندسی و آزمایشگاهها و پژو هشکده و پروژه های جهاد دانشگاهی و توجه ویژه به کاربردی بودن مطالب آموزشی و استفاده از اساتید مجرب و کار آزموده وجه تمایز این گروه نسبت به گرو ههای مشابه است. همچنین راه اندازی تحصیلات تکمیلی متناسب با رشته نیز از اهم بر نامه های گروه می باشد. این مهم در مهرماه سال 1399 به تصویب وزارت علوم رسید و گروه مهندسی مکانیک دانشگاه علم و فرهنگ  در دوره کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک با گرایش طراحی کاربردی اقدام به جذب واجدین شرایط میکند.