Cardinal Theme

معرفی گروه مهندسی مکانیک

معرفی و تاریخچه گروه

  گروه مهندسی مکانیک دانشگاه علم و فرهنگ فعالیت خود را از مهر 1394 با اخذ مجوز کارشناسی مهندسی مکانیک و جذب 60 دانشجو  درمقطع کارشناسی آغاز نمود .  این گروه با توجه به زمينه های تخصصی خود ، گرایش های تخصصی مکانیک جامدات ، حرارت و سيالات و ساخت و تولید را ارائه می نمايد .دانشجويان از نيمسال ششم تحصيل، يکی از زمینه های تخصصی را به عنوان گرايش خويش انتخاب نموده و مطابق با برنامه پيشنهادی واحدهای لازم را اخذ می نمایند . در پايان تحصيلات، دانشجو منحصرا در رشته مهندسی مکانيک بدون قيد کردن گرايش و زمینه انتخابی فارغ التحصيل خواهد شد.

با توجه به وابستگی دانشگاه به جهاد دانشگاهی ، بهره گیری از ظرفیت واحد های فنی و مهندسی و آزمایشگاهها و پژو هشکده و پرو ژه های جهاد دانشگاهی و توجه ویژه به کاربردی بودن مطالب آموزشی و استفاده از اساتید مجرب و کار آزموده وجه تمایز این گروه نسبت به گرو ههای مشابه است. همچنین راه اندازی تحصیلات تکمیلی متناسب با رشته نیز از اهم بر نامه های گروه می باشد.