Cardinal Theme

دانشکده فنی و مهندسی

برگزاری آزمایشگاه ها و کارگاه ها در نیمسال دوم سال 97-98

دانشکده مهندسی مکانیک

برگزاری آزمایشگاه ها و کارگاه ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند مجموعه آزمایشگاه ها و کارگاه های مهندسی مکانیک در نیمسال دوم سال 97-98 به شرح جدول زیر برگزار خواهند شد.

ردیف

نام درس

محل تشکیل

1

کارگاه جوشکاری و ورقکاری

دانشکده فنی دانشگاه علم و فرهنگ 

2

کارگاه ماشین افزار و ابزارسازی

دانشکده فنی دانشگاه علم و فرهنگ 

3

آزمایشگاه مقاومت مصالح

دانشکده فنی دانشگاه علم و فرهنگ 

4

آزمایشگاه مبانی مهندسی برق

دانشکده فنی دانشگاه علم و فرهنگ 

5

کارگاه اتو مکانیک

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

6

آزمایشگاه ترمودینامیک

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

7

آزمایشگاه مکانیک سیالات

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

8

آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

نظر به ایجاد سهولت در رفت و آمد برای دانشجویان عزیز، کلیه کلاس های تشکیل شده در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران در روز های شنبه برنامه ریزی شده است لذا پیشنهاد می شود در صورت امکان کلیه واحد‏های ارایه شده در آن محل را اخذ نمایید. شایان ذکر است واحد های یاد شده در 8 گروه مجزا ارایه شده ‏اند.