Cardinal Theme

دانشکده فنی و مهندسی

افتخاری دیگر: طراحی و ساخت دست هوشمند مصنوعی توسط دانشجوی مهندسی مکانیک

دانشکده مهندسی مکانیک

طراحی و ساخت دست هوشمند مصنوعی

این دست مصنوعی تا به اینجای کار و در مرحله طراحی نمونه اولیه، مجهز به سنسور های حسی میباشد یعنی با لمس شدن نوک انگشتان از طرف دست سیگنال و بازخورد دریافت میکنیم. این کار توسط دانشجوی مهندسی مکانیک جامدات، آقای امیر حسین ایمانی زیر نظر جناب آقای دکتر طباطبائی در حال انجام و پیگیری استاین دست قابلیت برنامه ریزی برای انجام کارهای مدنظر را دارا میباشد و در آینده ای نزدیک شاهد نمونه صنعتی از آن و قابلیت های منحصر به فردی خواهیم بود.
در ساخت این دست از ۶ عدد سروو موتور استفاده شده است که بازه حرکت این نوع موتور ها از بین ۰ تا ۱۸۰ و ۰ تا ۳۶۰ درجه میباشد که توسط میکروکنترل، کنترل میشوند. گام بعدی برای تکمیل کردن این پروژه، استفاده از عصب های دست و نوع سیگنال های دریافتی از عصب ها برای کنترل دست میباشد.