Cardinal Theme

دانشکده فنی و مهندسی

اطلاعیه آموزشی درباره آزمایشگاه ها در تابستان 98

دانشکده مهندسی مکانیک

برگزاری واحد های آزمایشگاه مکانیک سیالات و آزمایشگاه ترمودینامیک در تابستان 98

پیرو هماهنگی به عمل آمده، واحد های آزمایشگاه مکانیک سیالات و آزمایشگاه ترمودینامیک در تابستان 98 در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. با توجه به محدودیت های موجود در ترم تابستان این واحد ها در شش هفته و در جلسات 5 ساعته در هر هفته برای روزهای شنبه برنامه ریزی شده است. همچنین واحدهای آزمایشگاه مقاومت مصالح و آزمایشگاه مبانی برق نیز در دانشگاه علم و فرهنگ، با شرایط مشابه ارایه خواهند شد. دانشجویان علاقمند می توانند در بازه انتخاب واحد نسبت به اخذ واحد های یاد شده اقدام نمایند.