Cardinal Theme

دانشکده فنی و مهندسی

تسهیلات پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد

دانشکده مهندسی مکانیک

پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان

دانشجویان متقاضی استفاده از تسهیلات پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد جهت کسب اطلاعات بیشتر به خانم ملکی داخلی 390 مراجعه کنند. شرایط اولیه شامل گذراندن حداقل 105 واحد درسی بعد از پایان ترم ششم (ترم های اصلی) و همچنین فارغ التحصیلی در 8 ترم میباشد.