Cardinal Theme

دانشکده فنی و مهندسی

طرح و ایده ای نو در زمینه ساخت محصولات کمک حرکتی برای سالمندان با ناتوانایی های فیزیکی

دانشکده مهندسی مکانیک

طراحی و ساخت واکر هشت چرخ سالمندان تحت عنوان پایان نامه کارشناسی توسط دانشجویان مهندسی مکانیک

امروزه اهمیت استفاده از وسایل و تجهیزات کمک حرکتی مناسب برای سالمندان بیش از گذشته احساس می شود. احتمال زمین خوردن در افراد کهن سال به دلیل ناتوانایی های فیزیکی، بالاست و هر ساله تعداد بسیاری به علت سقوط به بیمارستان منتقل می شوند. با توجه به این مشکلات، پایان نامه آقای پارسا قهرمانی دانشجوی مهندسی مکانیک زیر نظر استاد راهنما جناب آقای دکتر علی سعداله به موضوع طراحی و تولید یک واکر جدید اختصاص یافته است که پاسخگوی نیاز های آن دسته از افرادی باشد که نمی توانند از واکر های معمولی استفاده کنند. در ادامه چند عکس از طرح و تصویری از نمونه ساخته شده را مشاهده می نمایید. همچنین نتایج حاصل از تست و آزمایش نمونه اولیه که قابلیت ها و محدودیت های این واکر را نشان می دهد، در جدول زیر قابل مشاهده است.

قابلیت ها و محدودیت های نمونه آزمایشی واکر هشت چرخ سالمندان

در ادامه، مدلسازی و ساخت این واکر هشت چرخ به نمایش گذاشته شده است: